2023 Tải Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là mẫu phiếu tự kiểm tra về việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp, được ban hành kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
  Biện pháp dự thi giáo viên dạy giỏi 2023 mới cập nhật

Leave a Comment