2023 Tải Quyết định 2429/QĐ-BYT về tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Quyết định 2429/QĐ-BYT về tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12/06/2017 đưa ra hướng dẫn và tiêu chí đánh giá cụ thể.
Bài Hay  2023 Mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang

Leave a Comment