2023 Tải Quyết định 7051/QĐ-BYT Hướng dẫn xây dựng thí điểm chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Quyết định 7051/QĐ-BYT Hướng dẫn xây dựng thí điểm chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện; xây dựng chỉ số chất lượng bệnh viện nhằm đo lường được các đặc tính chất lượng quan trọng và phù hợp với đại đa số các bệnh viện.
  2023 Nghị quyết 48/NQ-CP 2022 tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông

Leave a Comment