2023 Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6

Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của Hoatieu.vn.

1. Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa

Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

Bài Hay  2023 Quyết định 273/QĐ-QLD 2020 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành

A. công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa.

B. các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này.

C. nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác

D. đó là nhu cầu của xã hội.

Giải thích: Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa bởi vì:

  • Là quá trình biến một nước nông nghiệp thành nước công nghiệp; trang bị kĩ thuật – công nghệ hiện đại, có khí hóa lên tự động hóa.
  • Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về khinh tế so với các nước trong khi vực và trên thế giới.
  • Xu hướng toàn cầu hóa mở ra cơ hội cho ta thực hiện mô hình công nghiệp hóa rút ngắn thời gian.

2. Công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Bài Hay  2023 Cơ chế Covax là gì? - Thế nào là cơ chế Covax?

3. Công nghiệp hoá là gì? Hiện đại hoá là gì?

Công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi cơ bản toàn diện hầu hết các hoạt động sản xuất từ việc sử dụng lao động thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động phổ thông dựa trên sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí.

Quá trình công nghiệp hoá còn được hiểu là nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế trong một khu vực hoặc nền kinh tế.

Hiện đại hoá là việc ứng dụng, trang bị những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản suất và kinh doanh, quản lý kinh tế.

Ví dụ về công nghiệp hoá hiện đại hoá là việc sử dụng hàng loạt những máy móc công nghệ cao vào quy trình sản xuất hàng may mặc. Và trong kinh doanh thì sử dụng những thiết bị như máy tính kết hợp với ứng dụng thông minh để xếp và phân loại hàng hoá. Như vậy có thể thấy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là một quá trình thay đổi từ lao động chân tay sang lao động kết hợp với những máy móc hiện đại để đạt được hiệu quả hơn.

Bài Hay  2023 Quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ Đảng

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Leave a Comment