2023 Tải Sổ liên lạc điện tử eSchool

Sổ liên lạc điện tử (Eschool) là dịch vụ cung cấp thông tin học sinh từ nhà trường tới phụ huynh học sinh thông qua các hình thức như: SMS, Website, Email, các ứng dụng trên di động sử dụng IOS, Android. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử eSchool, mời các bạn cùng tham khảo.
Bài Hay  2023 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP - Quy định những người là công chức

Leave a Comment