2023 Tải Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

2023 Tải Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản là mẫu sổ theo dõi xuất nhập lâm sản được ban hành theo thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết mẫu sổ.
  2023 Thông tư 69/2017/TT-BTC - HoaTieu.vn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *