2023 Tải Thông tư 09/2019/TT-BXD xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Bộ xây dựng ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết thông tư 09/2019/TT-BXD file word và PDF trong bài viết sau đây.
Bài Hay  2023 Quyết định 1291/QĐ-TTg 2019 - HoaTieu.vn

Leave a Comment