2023 Tải Thông tư 107/2017/TT-BTC – HoaTieu.vn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2017. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.
Bài Hay  2023 Vi bằng là gì? - Điều kiện lập vi bằng mới nhất 2020

Leave a Comment