2023 Tải Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về đánh giá chuẩn giáo viên phổ thông

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018. Mời các bạn tham khảo.
  Đăng ký thi đánh giá năng lực 2023

Leave a Comment