2023 Tải Thông tư 27/2018/TT-BTNMT kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Bộ tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Sau đây là nội dung chi tiết thông tư, mời các bạn cùng theo dõi.
  2023 Lich thi đấu Euro 2021 giờ Việt Nam như thế nào? Xem trực tiếp EURO 2021 ở đâu?

Leave a Comment