2023 Tải Thông tư 42/2017/TT-BCA an ninh, trật tự một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn
Bài Hay  2023 Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hà Nam

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *