2023 Tải Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định nhiệm vụ, hình thức tổ chức công tác xã hội của Bệnh viện

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định nhiệm vụ, hình thức tổ chức công tác xã hội của Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực ngày 01/01/2016. Chi tiết mời các bạn tham khảo.
Bài Hay  2023 Tải Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô

Leave a Comment