2023 Tải Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Ngày 10/7/2017, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH. Đây chính là Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự mới nhất 2017.
  2023 Mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở của UBND tỉnh, thành phố

Leave a Comment