2023 Tờ khai đăng ký khai sinh 2023

Mẫu đăng ký khai sinh mới nhất

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất, cập nhật theo mẫu giấy tờ sử dụng hiện nay ban hành theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP, giúp bố mẹ đi làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho các bé được nhanh chóng và thuận tiện.

1. Thủ tục đăng ký khai sinh mới nhất

Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh cho trẻ chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu;

– Giấy chứng sinh (Nếu không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;

– Trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ.

Người đi khai sinh cho trẻ phải xuất trình được giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú, chứng nhận đăng ký kết hôn của cha mẹ trẻ (nếu có)…

Bước 2: Nộp giấy tờ tại UBND cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của cha/mẹ. Nếu không xác định được nơi cư trú của cha, mẹ thì nộp tại UBND cấp xã, nơi trẻ đang sinh sống trên thực tế.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh

  2023 Bao sái bàn thờ trước hay cúng ông Công ông Táo trước?

Sau khi nhận và kiểm tra các giấy tờ trên, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký vào bản chính Giấy khai sinh. Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch.

2. Mẫu tờ khai đăng kí khai sinh theo Thông tư 04/2020/TT-BTP

Tờ khai đăng ký khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1)……………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……………………………

Nơi cư trú: (2)……………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………

Quan hệ với người được khai sinh:……………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..ghi bằng chữ:……………………………

Giới tính:………………….. Dân tộc:……………………..Quốc tịch:

Nơi sinh: (4)……………………………

Quê quán:……………………………

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:……………………………

Năm sinh: (5)……………………………………………….Dân tộc:……………….Quốc tịch:

Nơi cư trú: (2)……………………………

Họ, chữ đệm, tên người cha:……………………………

Năm sinh: (5)………………………………………………Dân tộc:……………….Quốc tịch:

Nơi cư trú: (2)……………………………

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không

Số lượng:…….bản

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

…………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

  2023 Văn bản nhận tài sản thừa kế 2023

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó.

Ví dụ: – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

  • Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng..

3. Mẫu tờ khai đăng kí khai sinh theo Thông tư 15/2015/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1)………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:…………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (2)………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (3)………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được khai sinh:

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………..ghi bằng chữ:………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: (4)…………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:…………………………. Dân tộc: …………………………..Quốc tịch:………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên cha:……………………………………………………………………………………….

Năm sinh: ………………………….. Dân tộc: ……………………………..Quốc tịch:…………………

Nơi cư trú: (3)………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên mẹ:………………………………………………………………………………………..

Năm sinh: ……………………………..Dân tộc: ……………………………Quốc tịch:…………………

Nơi cư trú: (3)…………………………………………………………………………………………………..

  2023 Lời bài hát Cẩu Lương - ChangMie x UpBand

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Làm tại: ………………, ngày …. tháng …. năm ………

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

………………………………………

4. Hướng dẫn cách ghi giấy khai sinh

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh

Ví dụ: – Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

– Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014.

(3) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính

Ví dụ: – Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội

– Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment