2023 Tờ khai đăng ký lại kết hôn 2023

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn mới nhất

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn là mẫu tờ khai của những người đã có giấy chứng nhận kết hôn nhưng bản chính giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được,… Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn mà Hoatieu.vn gửi đến các bạn tham khảo là mẫu mới nhất, được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp.

Để được công nhận là vợ chồng hợp pháp, các cặp đôi phải thực hiện thủ tục đăng kí kết hôn ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên nhiều cặp vợ chồng do xảy ra những hiểu nhầm, xích mích dễ chia tay nhau, sau đó lại quyết định quay trở lại gắn bó lâu dài. Do vậy các cặp vợ chồng phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn. Mẫu Tờ khai đăng ký lại kết hôn mới nhất là mẫu cần thiết dành cho các cặp đôi điều thông tin và gửi lên Tòa án xét duyệt.

I. Điều kiện để được đăng ký lại việc kết hôn

Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch có nêu rõ, điều kiện để một người được đăng ký lại việc kết hôn là trước đây người đó đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất.

Khi đó, người yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn phải nộp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết có liên quan đến nội dung đăng ký lại kết hôn này. Ngoài ra, người yêu cầu phải còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại kết hôn.

Bài Hay  2023 Kế hoạch điều chỉnh môn Thủ công lớp 3 theo công văn 3969

II. Hồ sơ đăng ký kết hôn lại

1. Tờ khai đăng ký kết hôn;

2. Trích lục bản án ly hôn/quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn;

3. Xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp đăng ký kết hôn ở Ủy ban nhân dân xã không phải là nơi cư trú)

Đối với trường hợp bạn đã làm mất quyết định ly hôn thì theo quy định tại Điều 70 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định đương sự có quyền “ Được cấp trích lục bản án, quyết định của Toà án” , do đó, bạn ấy có thể xin trích lục quyết định ly hôn của tòa án.

Ðể được cấp các bản sao, bạn ấy có thể làm đơn đề nghị tòa án nơi đã ra quyết định công nhận việc thuận tình ly hôn trích lục quyết định công nhận ly hôn cho mình.

III. Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

Kính gửi: (1)……………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên của vợ:………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………………………Quốc tịch: …………………………………………….

Nơi cư trú:(2)……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân:(3)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên của chồng: ……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………………………Quốc tịch: ……………………………………………

Nơi cư trú:(2)……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân:(3)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký kết hôn tại: (4)…………………………………………………………………………………..

…………………………………..ngày ………. tháng ……….năm………………………………………

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)…………………………., Quyển số: (5)……………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm ………..

———————-
Đề nghị cấp bản sao(6): Có, Không

Số lượng:…….bản

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

Bài Hay  2023 Tải Câu hỏi trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

IV. Thủ tục đăng ký kết hôn mới nhất

1. Trình tự thực hiện đăng ký kết hôn

– Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định, công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã.

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn.

Khi trả kết quả đăng ký kết hôn, công chức tư pháp – hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn.

Nếu các bên thấy nội dung đúng, phù hợp với hồ sơ đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ và hướng dẫn các bên cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ, mỗi bên được nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn; số lượng bản sao Trích lục kết hôn được cấp theo yêu cầu.

Bài Hay  2023 Anh hùng Phan Đình Giót sinh năm nào?

2. Cách thức thực hiện đăng ký kết hôn

Người có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).

3. Thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn

* Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn chuyển tiếp).

– Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

– Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn làm thủ tục đăng ký kết hôn (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu Tờ khai đăng ký lại kết hôn mới nhất cùng thủ tục chi tiết.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *