2023 Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên 2023 mới nhất

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên

Hoaitieu xin chia sẻ mẫu Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên để gửi lên cấp trên xin được thành lập Chi đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đảm bảo quyền lợi chế độ cho các đồng chí đoàn viên. Mời các bạn tham khảo mẫu tờ trình sau đây.

1. Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên là gì?

Chi đoàn là tổ chức tế bào của tổ chức cơ sở Đoàn, hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Chi đoàn là đơn vị trực thuộc của Tổ chức cơ sở Đoàn và nó có thể thành lập phân đoàn.

Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên là mẫu đơn xin được thành lập chi đoàn thanh niên khi đã đủ điều kiện thành lập chi đoàn.

2. Điều kiện thành lập chi đoàn thanh niên

Chi đoàn sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần. Ở những nơi vùng sâu vùng xa, miền núi, nơi có đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc nhiều đi công tác rời khỏi địa bàn nếu được sự đồng ý của đoàn cấp trên khả năng định kỳ sinh hoạt 3 tháng 1 lần. Một đơn vị có từ 2 chi đoàn trở lên và ít nhất 30 đoàn viên khả năng thành lập Đoàn cơ sở. Điều kiện tối thiểu để thành lập nên một chi đoàn cơ sở là phải có từ 3 đoàn viên trở lên. Để khả năng trở thành đoàn viên, mỗi thanh niên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thứ nhất, nằm trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi.
 • Thứ hai, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống đúng mực, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, vận hành xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên;
 • Thứ ba, đã được tìm hiểu thông tin về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện vận hành trong một tổ chức cơ sở của Đoàn;
 • Thứ tư, có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước.
  2023 Mất tích bao lâu thì báo công an?

Như vậy, điều kiện thành lập chi đoàn là cần đáp ứng đủ số lượng đoàn viên tối thiểu theo quy định của điều lệ đoàn. Nếu chưa đủ số lượng thành viên thì Đoàn cấp trên sẽ giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. Chi đoàn có khả năng thành lập các phân đoàn.

3. Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên

Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên
Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG………..

Số: /TTr-PTDTBTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….………, ngày……. tháng…… năm…..

TỜ TRÌNH
Về việc thành lập Chi đoàn thanh niên

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

  2023 Tải Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Căn cứ Kế hoạch số ……….. ngày….tháng…..năm…..của trường PTDTBT Thái Thịnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học……….

Xét đề nghị của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng trường ……….,

Trường………trình bày nội dung sau:

Hiện nay Trường…………có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là: …..đ/c. Trong đó giáo viên, nhân viên trong độ tuổi đoàn là: …..đ/c.

Nhằm đảm bảo quyền lợi chế độ cho các đồng chí đoàn viên, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên được đóng góp công sức của mình tham gia thực hiện các phong trào do tổ chức đoàn các cấp phát động.

Nhằm phát huy vai trò, tính tích cực, sáng tạo của người đoàn viên trong sự nghiệp giáo dục, ươm trồng những mầm non tương lai của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Thể theo nguyện vọng của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các đồng chí trong độ tuổi đoàn thanh niên của Trường …………. Ban giám hiệu Trường………..trình Ban thường vụ đoàn xã và tổ chức đoàn cấp trên quan tâm, xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ để Trường…………được thành lập Chi đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Ban giám hiệu nhà trường rất mong sự quan tâm giúp đỡ của Ban thường vụ đoàn xã để Trường ………… sớm được thành lập Chi đoàn./.

Nơi nhận:

– Đoàn TN xã………;

– Lưu: VT, HĐTĐG.

HIỆU TRƯỞNG

4. Thủ tục xin thành lập chi đoàn thanh niên

– Bước 1: Cấp ủy Đảng hoặc lãnh đạo đơn vị gửi tờ trình kèm hồ sơ đề nghị thành lập gửi đến tổ chức Đoàn có thẩm quyền thành lập (theo quy định của Điều lệ Đoàn). Tờ trình và Hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị thành lập tổ chức Đoàn tại đơn vị.
 • Đề án thành lập tổ chức cơ sở Đoàn.
 • Dự thảo phương hướng hoạt động trong thời gian lâm thời.
 • Danh sách trích ngang Ban Chấp hành lâm thời dự kiến.
 • Danh sách tổng hợp Đoàn viên, Đảng viên, Đoàn viên ưu tú (nếu có).
  2023 Những loài hoa bày bàn thờ đẹp mang nhiều tài lộc may mắn dịp Tết

– Bước 2: Tổ chức Đoàn có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, phối hợp trao đổi và thống nhất với lãnh đạo đơn vị (có Biên bản làm việc giữa tổ chức Đoàn có thẩm quyền và cấp ủy Đảng hoặc lãnh đạo đơn vị đề nghị thành lập tổ chức Đoàn) và chuẩn bị quyết định thành lập.
– Bước 3: Tổ chức thực hiện lễ ra mắt và trao quyết định thành lập.

Lưu ý:

 • Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm rà soát nắm tình hình đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; phát hiện những đơn vị đủ điều kiện thành lập tổ chức Đoàn; chủ động tiếp cận trao đổi với lãnh đạo đơn vị và hướng dẫn các hồ sơ thủ tục để thành lập tổ chức Đoàn tại đơn vị.
 • Sau khi tổ chức Đoàn được thành lập, đơn vị ra quyết định thành lập có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở Đoàn mới thành lập thực hiện hồ sơ khắc con dấu theo đúng quy trình.

Trên đây là mẫu Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên 2023 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác tại mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment