2023 Top 5 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021-2022

Đề thi giữa học kì II lớp 4 môn Toán

Top 5 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021-2022 kèm đáp án, bao gồm 5 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi giữa kì. Mời các em tham khảo.

Đề thi giữa học kì II lớp 4 môn Toán bao gồm đề thi có kèm theo cả ma trận và đáp án tham khảo để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn toám cho học sinh lớp 4, phù hợp với năng lực của học sinh tiểu học. Mời các em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới.

1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1

Số học

Số câu

01

02

03

01

07

Câu số

1

3, 7

6, 8, 9

4

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

Câu số

2

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

5

Tổng số câu

02

03

03

01

9

Tổng số điểm

1.5

3.0

5.0

0.5

10

  2023 Em hãy viết báo cáo kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thức thơ Đường luật qua một số bài thơ trung đại đã học

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì II lớp 4 môn Toán

Đề thi giữa học kì II lớp 4 môn Toán năm học 2021-2022

3. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment