2023 Ủy nhiệm chi là gì? Mẫu ủy nhiệm chi 2023

Giấy ủy nhiệm chi

Ủy nhiệm chi là một phương tiện thanh toán của ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện thanh toán hoặc chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản người thụ hưởng. Dưới đây là các mẫu ủy nhiệm chi mới nhất năm 2023, mời các bạn tham khảo.

1. Ủy nhiệm chi là gì?

Ủy nhiệm chi còn có tên gọi khác là lệnh chi hoặc UNC là phương thức thanh toán mà người trả tiền sẽ lập lệnh thanh toán theo mẫu mà ngân hàng cung cấp. Sau đó, người trả tiền sẽ gửi lại ngân hàng tại nơi mở tài khoản để yêu cầu trích một số tiền trong tài khoản thanh toán của mình bằng với số tiền ghi trên ủy nhiệm chi để trả cho người thụ hưởng.

Bài Hay  2023 Bảng lương dành cho viên chức áp dụng từ 01/7/2017

Một cách đơn giản hơn thì UNC là một loại chứng từ giao dịch mà phía người trả tiền sẽ lập với mục đích ủy quyền cho ngân hàng thanh toán số tiền cho người thụ hưởng.

Một điều cần lưu ý là UNC phải do khách hàng lập, ký và ngân hàng chỉ căn cứ vào đó để thực hiện lệnh trích tiền để chuyển cho người hưởng thụ. Ngoài lý do này thì việc ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng là không được phép nếu không có văn bản thỏa thuận trước đó.

2. Mẫu ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế

Mẫu Ủy nhiệm chi theo Nghị định 11/2020

ỦY NHIỆM CHI

Chuyển khoản

Tiền mặt tại KH

Tiền mặt tại KB

Lập ngày…..tháng…..năm…..

Đơn vị trả tiền: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………

Bài Hay  2023 Code Đấu la đại lục Hồn sư đối quyết

Mã nhà tài trợ: …………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NS

Niên độ NS

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): …………………………………………………………………

Hoặc người nhận tiền: …………………………………………………………………………

Số CMND:……………. Cấp ngày:…………………. Nơi cấp:………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm….

Ngày….tháng….năm….

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm….

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu Ủy nhiệm chi ngoại tệ 2022

Không ghi vào khu vực này

ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ)

Mẫu số 16c2
Ký hiệu: C4-02b/KB

Chuyển khoản

Tiền mặt tại ngân hàng

Lập ngày…..tháng…..năm…..

Đơn vị trả tiền: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………….

Tài khoản: …………………………………………………………………………………….

Bài Hay  2023 Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2022

Mã nhà tài trợ:…………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NSNN

Niên độ NS

Số tiền

Nguyên tệ

VND

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tổng cộng:

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:……………………………………………………….

……………………………………………………………

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ……………………

………………………………………………………….

KBNN A GHI:

Nợ TK: ……………..

Có TK: …………..

Đơn vị nhận tiền: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………….. Tại Kho bạc Nhà nước (NH):…………………….

Hoặc người nhận tiền: ………………………………………………………………….

Số CMND: …………….. Cấp ngày:……………………….. Nơi cấp:………………..

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm….

Ngày….tháng….năm….

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm….

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng BIDV

5. Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Agribank

Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Agribank

6. Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank

Mẫu ủy nhiệm chi Vietcombank 2022

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment