2023 Vạch kẻ đường 1.1 – Ý nghĩa của vạch kẻ đường

Ý nghĩa của vạch kẻ đường

Vạch kẻ đường liền số 1.1

Vạch kẻ đường số 1.1 là vạch kẻ đường được dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vạch kẻ đường này nhé.

Vạch kẻ đường số 1.1

Vạch kẻ đường số 1.1

Vạch liền, nét màu trắng, rộng 10 cm, dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau, xác định ranh giới phần đường cấm, ranh giới nơi đỗ xe, ranh giới của làn xe ở vị trí nguy hiểm. Đối với vạch này xe không được đè lên vạch.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các vạch kẻ đường tại biển báo giao thông trong mục biểu mẫu nhé.

  Mẫu sổ pha chế thuốc theo đơn - Sổ pha chế thuốc theo đơn

Leave a Comment