2023 Vạch kẻ đường 2.3 – Ý nghĩa của vạch kẻ đường

Ý nghĩa của vạch kẻ đường

Vạch kẻ đường đen trắng 2.3

Vạch kẻ đường đen trắng 2.3 có ý nghĩa như thế nào? Vạch kẻ đường được biểu thị như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vạch kẻ đường này nhé.

Vạch kẻ đường số 2.3

Vạch kẻ đường số 2.3

Là vạch đen trắng xen kẽ nằm ngang. Vạch kẻ xung quanh các cột tròn đặt trên các dải an toàn hoặc trên giải phân cách và các nơi khác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biển báo giao thông trong mục lục biểu mẫu nhé.

  2023 Mẫu quyết định công nhận hội đồng quản trị trường học

Leave a Comment