2023 Vịnh Khoa thi Hương đọc hiểu (3 đề) – Đọc hiểu Vịnh Khoa thi Hương

Đọc hiểu Vịnh Khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Đề đọc hiểu Vịnh khoa thi Hương

Vịnh khoa thi Hương là bài thơ thuộc đề tài thi cử của tác giả Trần Tế Xương. Bài thơ đã thể hiện sự xót xa của tác giả trước thời kì mạt vận của Nho học cũng như tình cảnh đất nước trong thời kì xã hội thực dân nửa phong kiến. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các em học sinh bộ đề đọc hiểu văn bản Vịnh khoa thi Hương giúp các em nắm được phương thức biểu đạt của bài Vịnh khoa thi Hương, nội dung bài Vịnh khoa thi Hương, biện pháp tu từ trong bài Vịnh khoa thi Hương…

Bài Hay  2023 Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh là gì?

Vịnh Khoa thi Hương đọc hiểu – đề 1

Phần I. Đọc hiểu (4 điểm)

Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Vịnh khoa thi Hương

“Nhà nước ba năm mở một khoa,

Trường Nam thi lẫn với trường Hà.

Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,

Ậm ọe quan trường miệng thét loa.

Lọng cắm rợp trời quan sứ đến,

Váy lê quét đất mụ đầm ra.

Nhân tài đất Bắc nào ai đó,

Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

(Trần Tế Xương)

Câu 1: Xác định bối cảnh giao tiếp rộng và bối cảnh giao tiếp hẹp trong bài thơ “Vịnh khoa thi hương”?

Câu 2: Hai câu thơ đầu cho thấy kì thi có gì đặc biệt?

Câu 3: Nhận xét hình ảnh sĩ tử và quan trường?

Câu 4: Chỉ ra đặc sắc nghệ thuật trong hai câu thơ 5,6? Nêu tác dụng?

Câu 5: Viết đoạn văn phân tích tâm trạng, thái độ của nhà thơ trong hai câu thơ kết.

Bài Hay  2023 Bài cúng giao thừa 2023 tại cơ quan, công ty

Trả lời

Vịnh Khoa thi Hương đọc hiểu – đề 2

Anh/chị hãy đọc bài thơ sau rồi trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:

VỊNH KHOA THI HƯƠNG

Nhà nước ba năm mở hội khoa

Trường Nam thì lẫn với trường Hà

Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ

Âm ọe quan trường miệng thét loa

Lọng cắm rợp trời quan sứ đến

Váy lê quét đấy mụ đầm ra

Nhân tài đất Bắc nào ai đó

Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

(Trần Tế Xương)

Câu 1. Nêu chủ đề của bài thơ?

Câu 2. Từ “lẫn” ở câu thơ thứ hai có ý nghĩa như thế nào?

Câu 3. Tìm và phân tích giá trị biện pháp tu từ trong câu luận (câu 5 – 6)

Câu 4. Theo anh/chị, tại sao khi quan tâm đến “cảnh nước nhà”, nhà thơ lại bắt đầu từ “nhân tài đất Bắc”?

Trả lời

Vịnh Khoa thi Hương đọc hiểu

Vịnh Khoa thi Hương đọc hiểu – đề 3

I. Đọc hiểu văn bản

Bài Hay  2023 Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2023

VỊNH KHOA THI HƯƠNG

Nhà nước ba năm mở hội khoa

Trường Nam thì lẫn với trường Hà

Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ

Âm ọe quan trường miệng thét loa

Lọng cắm rợp trời quan sứ đến

Váy lê quét đấy mụ đầm ra

Nhân tài đất Bắc nào ai đó

Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

(Trần Tế Xương)

Câu 1: Nêu nội dung chính của bài thơ

Câu 2: Xác định và nêu tác dựng của phép tu từ trong 2 câu thơ sau: “Lọng cắm rợp trời quan sứ đến Váy lê quét đất mụ đầm ra.”

Câu 3: Nêu suy nghĩ của bản thân về lời nhắn gửi của Tế Xương trong 2 câu thơ cuối.

Trả lời

Vịnh Khoa thi Hương đọc hiểu

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 11 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *