Kỹ năng cần có của bí thư chi đoàn

Kỹ năng cần có của bí thư chi đoàn

Các kỹ năng cơ bản của bí thư chi đoàn

Các kỹ năng cần có của bí thư chi đoàn

Là một bí thư chúng ta phải làm gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi này chưa. Trong bài viết này hoatieu.vn xin được chia sẻ các kỹ năng cần thiết của người bí thư chi đoàn giúp các bạn quản lý và xử lý tốt các nhiệm vụ của chi đoàn.

Các kỹ năng cơ bản của bí thư chi đoàn

1. Kỹ năng tham mưu, lãnh đạo:

– Tham mưu chi uỷ, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ giúp đỡ.

– Lãnh đạo trong công tác, định hướng hoạt động của chi đoàn.

  2023 Tải iTaxviewer 2.1.2 - HoaTieu.vn

– Lãnh đạo về mặt tư tưởng, nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên, tác động, tổ chức sinh hoạt tư tưởng.

2. Kỹ năng điều hành, quản lý:

– Điều hành sinh hoạt chi đoàn, hoạt động của Ban chấp hành, phân công phân nhiệm uỷ viên Ban chấp hành.

– Quản lý cán bộ chi đoàn về công việc, về tư tưởng.

– Quản lý hồ sơ đoàn viên, cán bộ, sổ chi đoàn, các văn bản quyết định…

3. Kỹ năng tổ chức hoạt động:

– Biết thiết kế nội dung chương trình một hoạt động, đợt hoạt động, tổ chức phát động một phong trào…

– Biết làm công tác đoàn vụ, các hội nghị, buổi lễ kết nạp Đoàn, trưởng thành Đoàn, đại hội chi đoàn, hội nghị chi đoàn.

– Biết phân công đoàn viên phụ trách các công việc trong chương trình hoạt động

  2023 So sánh danh mục tài khoản kế toán giữa Thông tư 133 và Quyết định 48

4. Kỹ năng soạn thảo văn bản, trình bày, triển khai một vấn đề:

– Soạn thảo các loại văn bản của chi đoàn như: chương trình, kế hoạch, báo cáo, kiểm điểm, biên bản…

– Biết tổ chức triển khai trình bày một nội dung, một chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đoàn, Đảng.

5. Kỹ năng hoạt náo:

– Tổ chức sinh hoạt trò chơi, múa, hát, sinh hoạt tập thể, kể chuyện vui, đọc, ngâm thơ.

– Thiết kế một tiết mục sân khấu hóa, tiểu phẩm.

6. Kỹ năng ứng xử, xử lý các mối quan hệ:

– Xử lý các tình huống trong công tác Đoàn.

– Xử lý các tình huống phát sinh trong quan hệ cá nhân của đoàn viên thanh niên.

– Xác định vai trò vị trí của chi đoàn, Bí thư chi đoàn trong mối quan hệ với với Đoàn cấp trên, với chi uỷ, với các tổ Hội Đoàn thể khác.

  Tải Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 2023 mới nhất

Mời các bạn tham khảo thêm:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *