Mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non

Tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non

Mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non

Mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non là mẫu bài tiểu luận được lập ra khi tham gia khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non. Bài tiểu luận nêu rõ lý do chọn đề tài, nội dung của bài tiểu luận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non tại đây.

Bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non

1. Lý do chọn đề tài

1.1 Cơ sở pháp lý

Nghị Quyết Trung ương ……….. phải đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ, đặc biệt là nguồn nhân lực để đáp ứng công cuộc “Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa của đất nước”

Chỉ thị ……………. ngày…tháng…năm… có nêu mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển giáo dục: Xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo. Để đạt được mục tiêu đó, “Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo…”

Quyết định số ………………….. ngày…tháng…năm…. ban hành Điều lệ trường mầm non kèm theo thông tư …………………….. của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

  2023 Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 mới nhất

1.2 Cơ sở lý luận

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.

Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt.

Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ đạo phải toàn diện và về chuyên môn phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao cho. Như vậy, muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc mầm non thì chất lượng của đội ngũ giáo viên là công cụ hết sức quan trọng và cần thiết

1.3 Cơ sở thực tiễn

Trẻ ở tuổi mầm non ngoài sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ đến trường mầm non là đội ngũ giáo viên mầm non.

Từ nhận thức trên là một cán bộ quản lý tôi đã xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mình không được phép sao nhãng, phải bằng mọi cách để xây dựng một đội ngũ có đủ trình độ năng lực, sức khỏe mẫu mực, có đủ khả năng chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay.

  Thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp 2023

1.4 Tính cấp thiết tại đơn vị

Trường mầm non ………… với đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình nhưng còn ít kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Trên cơ sở thực trạng của trường Mầm non …………….. cùng với những kiến thức đã được học từ quý thầy cô của trường cán bộ quản lý TP …………………, tôi chọn đề tài “Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Mầm non ………., huyện ………….., tỉnh ………. năm học ……………….. Chất lượng đội ngũ giáo viên được đánh giá trên nhiều lĩnh vực, do thời gian nghiên cứu có hạn, nên tôi chỉ tập trung nghiên cứu lĩnh vực “nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên”.

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường Mầm non ………………

2.1. Giới thiệu khái quát về trường Mầm non …………..

* Điều kiện KT-XH của xã Hòa Phú:

– Xã ……………. là 1 xã của Huyện ………………, mạng lưới thông tin phát triển tương đối khá, có điện thắp sáng 7/7 ấp, xã có 1 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS. Đa số nhân dân trong xã sống bằng nghề nông, một số sống bằng nghề tiểu thủ công và làm mướn, nghề nghiệp không ổn định. Đường giao thông nông thôn chưa hòan chỉnh, còn một vài đọan đường đất và đường trãi đá đã xuống cấp. Khu công nghiệp hình thành trong địa bàn xã, gần Trường Đại học ………………., nên hình thành nhiều nhà trọ công nhân, sinh viên, có nhiều biến động về con người.

* Đặc điểm nổi bật của trường Mầm non ……….

  2023 Các nguyên tắc áp dụng pháp luật 2023

Trường MN ………………… được thành lập vào tháng …. năm …., tổng diện tích 1740 m2, với tổng số cán bộ giáo viên: 04; số lượng cán bộ giáo viên tăng dần qua các năm học, đến nay tổng số cán bộ giáo viên của trường là 19

Trường được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường ngày một khang trang. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng giáo dục, nhất là cán bộ phụ trách về chuyên môn phổ biến kịp thời về phương pháp đổi mới chăm sóc giáo dục trẻ.

Hiện nay, trường gồm có:

– Tổng số phòng học: 09 phòng

– Số phòng chức năng: 07 (02 BGH, 01 HC, 01 YT, 01 BV, 01 NV, 01 ÂN), và 01 nhà ăn.

– Trường có 9 lớp học với tổng số học sinh là 217

Hiện tại, đội ngũ giáo viên của trường là lực lượng trẻ, tuổi đời từ 23 – 31, đa số là giáo viên mới ra trường và một số hệ đào tạo vừa học vừa làm, chưa có kinh nghiệm nhiều trong chăm sóc giáo dục trẻ, trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên không đồng đều, cụ thể như sau:

– Tổng số CBGV: 19

+ BGH: 02 (Hiệu trưởng: Đại học, Phó Hiệu trưởng: Đại học)

+ Giáo viên: 15 (02 Đại học, 04 CĐSP MN, 01 CĐSP TH, 06 THSP hệ vừa học vừa làm, 02 THSP MN)

+ Kế toán: 01 (TC TCKT)

+ Bảo vệ: 01

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment