Nghị định 40/2018/NĐ-CP – Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP – Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

  2023 Vùng miền nào có đặc sản mắm ba khía nổi tiếng?

Leave a Comment