Những trường hợp giáo viên không được xét khen thưởng, thi đua

Các trường hợp giáo viên không được xét thi đua khen thưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông về việc thực hiện tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2020-2021.

Nội dung thi đua của các trường trung học phổ thông được xét theo 11 lĩnh vực công tác. Mỗi lĩnh vực có số điểm tối đa là 10, trong đó, riêng lĩnh vực công tác chỉ đạo dạy và học ở các nhà trường được tính hệ số 4. Tổng điểm thực hiện các lĩnh vực công tác của mỗi nhà trường là 140 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết năm học.

  Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

Sở lưu ý, trong quá trình đánh giá, bình xét thi đua, không xét khen thưởng hoặc sẽ hạ mức khen thưởng đối với các trường hợp vi phạm về hành chính, quy chế thi, tuyển sinh, thu chi tài chính, dạy thêm không đúng quy định.

Các đơn vị có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, để học sinh bị tai nạn nghiêm trọng hoặc để học sinh đánh nhau trong trường học cũng sẽ không được xét khen thưởng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Leave a Comment