2023 Quyết định 216/QĐ-BXD 2019 – Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than

Quyết định số 216/QĐ-BXD năm 2019 Quyết định 216/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”. Tóm tắt nội dung Quyết định 216/QĐ-BXD Ngày 28/03/2019, Bộ Xây dựng ra Quyết định 216/QĐ-BXD ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử … Read more

2023 Mẫu đơn xin miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo

Đơn xin miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân Mẫu đơn xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo Mẫu đơn xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo là mẫu đơn được lập ra để xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo. Mẫu đơn nêu … Read more

2023 Biển báo đường ngầm W216 – Ý nghĩa của biển báo

Ý nghĩa của biển báo Biển báo hiệu đường ngầm W216 Biển báo giao thông W216 là biển báo hiệu phía trước có đường ngầm. hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé. Biển báo đường ngầm · Số hiệu biển … Read more