2023 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4.0 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 … Read more

2023 Bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo 2023

Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội Bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo 2023. Công đoàn đã tổ chức, triển khai cuộc thi tìm hiểu về giá trị tín ngưỡng, tôn giáo đối với … Read more

2023 Đang hưởng phụ cấp theo Nghị định 116 có được hưởng theo nghị định 76 không?

Chính phủ ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ … Read more

2023 Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chương trình tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, VSLĐ

Thông tư số 28 2021 BLĐTBXH Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 28/12 năm 2021 về việc hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động… Theo … Read more

2023 Công ty chậm trả lương, lao động phải làm thế nào?

Quy định pháp luật về chậm trả lương Chậm trả lương, nợ lương lao động Việc trả chậm lương trong dịp Covid này là tình trạng phổ biến. Doanh nghiệp khó khăn, ai cũng hiểu. Tuy nhiên, lao động không thể đi làm và cạp đất mà ăn để sống qua ngày. Do vậy, Hoatieu.vn … Read more

2023 Ví dụ về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến chế độ nước của sông ngòi ở miền nhiệt đới

Giải địa lí 10 bài 17 Ví dụ về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến chế độ nước của sông ngòi ở miền nhiệt đới. Sự thay đổi khí hậu cũng chính là yếu tố tác động đến chế độ nước của sông ngòi và tác động đến vỏ địa lí của trái … Read more

2023 Tải Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây! Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.