Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 4, 5

Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 4, 5

Phân phối chương trình môn Địa lý Tiểu học

Phân phối chương trình môn Địa lý Tiểu học

Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 4, 5 giúp giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Phân phối chương trình môn Kể chuyện Tiểu học

Phân phối chương trình môn Toán Tiểu học

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 4, 5

CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ

(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

LỚP 4

TUẦN

LỚP 5

Làm quen với bản đồ

1

Việt Nam – đất nước chúng ta

Làm quen với bản đồ

2

Địa hình và khoáng sản

Dãy Hoàng Liên Sơn

3

Khí hậu

Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

4

Sông ngòi

Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

5

Vùng biển nước ta

Tây Nguyên

6

Đất và rừng

Một số dân tộc ở Tây Nguyên

7

Ôn tập

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

8

Dân số nước ta

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (TT)

9

Các dân tộc, sự phân bố dân cư

Thành phố Đà Lạt

10

Nông nghiệp

Ôn tập

11

Lâm nghiệp và thuỷ sản

Đồng bằng Bắc Bộ

12

Công nghiệp

Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

13

Công nghiệp (TT)

Hoạt động sản xuát của người dân ở ĐBBB

14

Giao thông vận tải

Hoạt động sản xuát của người dân ở ĐBBB(TT)

15

Thương mại và du lịch

Thủ đô Hà Nội

16

Ôn tập

Ôn tập học kì I

17

Ôn tập HKI

Kiểm tra định kì (CKI)

18

Kiểm tra định kì(CKI)

Đồng bằng Nam Bộ

19

Châu Á

Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

20

Châu Á (TT)

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

21

Các nước láng giềng của Việt Nam

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (TT)

22

Châu Âu

Thành phố Hồ Chí Minh

23

Một số nước ở châu Âu

Thành phố Cần Thơ

24

Ôn tập

Ôn tập

25

Châu Phi

Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

26

Châu Phi (TT)

Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

27

Châu Mĩ

Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (TT)

28

Châu Mĩ (TT)

Thành phố Huế

29

Châu Đại Dương và châu Nam Cực

Thành phố Đà Nẵng

30

Các đại dương trên thế giới

Biển, Đảo và quần đảo

31

Địa lí địa phương

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

32

Địa lí địa phương

Ôn tập

33

Ôn tập cuối năm

Ôn tập học kì II

34

Ôn tập học kì II

Kiểm tra định kì (CKII)

35

Kiểm tra định kì (CKII)

  2023 Quy trình dừng xe sai phạm của cảnh sát giao thông

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *