Tải Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Tải Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường CĐ, ĐH như sau: Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ tới Tổng cục Dạy nghề. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Tổng cục kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận; trường hợp không cấp thì trả lời và nêu rõ lý do trong vòng 05 ngày.
  2023 Tai nạn lao động là gì? Quy định về tai nạn lao động 2023?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *