Tải Nghị định quy định xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân số 27/2015/NĐ-CP

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và “Nhà giáo Ưu tú” dựa trên Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Thi đua khen thưởng, Luật Giáo dục và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2023 Mẫu hợp đồng kinh tế xây dựng - Hợp đồng kinh tế xây dựng

Leave a Comment