Tải Thông tư 103/2014/TT-BTC thực hiện nghĩa vụ thuế với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư thực hiện nghĩa vụ thuế với tổ chức, cá nhân nước ngoài số 103/2014/TT-BTC cách tính số thuế giá trị gia tăng phải nộp dựa trên giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư 60/2012/TT-BTC.Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử
  2023 Tải 6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề, 10 điều kỷ luật CAND cần nhớ

Leave a Comment