Thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

Thủ tục về Giao thông vận tải

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng như sau:

I- Điều kiện:

– Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng chưa quá 01 tháng (không bị bấm lỗ hoặc bị bấm 1 lỗ và không hư hỏng): Còn đủ hồ sơ lái xe sẽ được xét đổi giấy phép lái xe.

– Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng trên 01 tháng nhưng chưa quá 06 tháng (không bị bấm lỗ hoặc bị bấm 1 lỗ): Người có giấy phép lái xe còn đủ bộ hồ sơ lái xe phải sát hạch lại lý thuyết.

– Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng trên 01 tháng và bị bấm 2 lỗ: Phải dự sát hạch cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp lại giấy phép lái xe.

– Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng đã quá 06 tháng: Phải dự sát hạch lại cả phần lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp giấy phép lái xe, không phải dự học theo chương trình đào tạo.

  Đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc

II- Hồ sơ:

1- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với trường hợp được xét đổi với trường hợp được xét đổi giấy phép lái xe) (nhấn nút Tải về để tải mẫu đơn này).

2- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định (đối với trường hợp phải sát hạch lại);

3- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 năm);

4- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

5- Hồ sơ lái xe phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi (gồm: Biên bản chấm thi, Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng giấy phép lái xe đang sử dụng);

6- Bản chính giấy phép lái xe;

7- 03 tấm ảnh màu (3 x 4) kèm chứng minh nhân dân.

Lưu ý:

– Nếu giấy phép lái xe bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát, … ): Phải nộp bản sao Giấy chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính để đối chiếu).

  2023 Tải Mẫu số 07/CTHA: Kế hoạch xác minh đơn

– Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: Phải nộp bản sao hộ khẩu, tạm trú diện KT3 kèm theo.

– Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm sinh: Tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.

III- Thời gian giải quyết:

– 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp được xét đổi giấy phép lái xe.

– 10 ngày làm việc kể từ khi đạt kết quả sát hạch đối với các trường hợp phải dự sát hạch lại.

IV- Lệ phí:

– Lệ phí thi lý thuyết: 70.000 đồng/1 lần thi.

– Lệ phí thi thực hành lái xe trong sân: 230.000 đồng/1 lần thi.

– Lệ phí thi thực hành lái xe trên đường: 50.000 đồng/1 lần thi.

– Lệ phí cấp Giấy phép lái xe: 30.000 đồng.

V- Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

– Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

  2023 Mẫu công văn tham gia góp ý dự thảo văn bản

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: ……………………………………………..

Tôi là: ………………………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Sinh ngày: …… tháng ….. năm ………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) …………………………………………..

Cấp ngày ………. tháng ……….. năm …………. Nơi cấp: ……………………………….

Đã có giấy phép lái xe số: ………… hạng …….. do ……… cấp ngày …………. tháng ….năm ………

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng ……………

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe.

– 06 ảnh màu cỡ 3 x 4cm.

– Bản photocopy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu).

– Các tài liệu khác có liên quan gồm: ……………………………………

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment