Vì sao nhà nước phải thu Thuế?

Vì sao nhà nước phải thu Thuế?

Tại sao phải nộp thuế cho nhà nước?

Vì sao nhà nước phải thu Thuế? Tại sao phải nộp thuế cho nhà nước? Tại sao thuế mang tính bắt buộc? Vì sao phải đóng thuế? Đây là những câu hỏi được nhiều người quan tâm vè thuế. Để giải thích những câu hỏi trên mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Vì sao nhà nước phải thu Thuế?

Nhà nước phải thu thuế vì:

  • Thuế là khoản tài chính bắt buộc cần có của cơ quan nhà nước để duy trì cũng như chi trả các hoạt động liên quan đến tổ chức chính trị.
  • Thuế giúp cho cơ quan nhà nước ổn định thị trường, điều chỉnh nền kinh tế;
  • Thuế giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh các vấn đề xã hội và bảo vệ lợi ích trong xã hội;
  • Ngoài ra thuế còn đảm bảo cho mọi hoạt động của tổ chức và xã hội đi theo đúng định hướng của nhà nước, phát triển bền vững.
  Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường (3 mẫu)

Như vậy vì những lý do trên mà nhà nước cần thu thuế.

2. Tại sao phải nộp thuế cho nhà nước?

Tại sao công dân phải nộp thuế cho nhà nước?

Tại vì: Nhà nước là tổ chức chính trị xã hội được xây dựng nhằm mục đích phục vụ nhân dân, để duy trì được hoạt động của tổ chức này thì công dân cần nộp thuế để có nguồn thu cho mọi hoạt động.

Minh chứng là mọi chính sách của nhà nước đều xây dựng cho nhân dân như hệ thống bệnh viện, đường xá, hệ thống nước, điện và những chính sách về an sinh xã hội, kinh tế,… Chúng đều nhằm đến những lợi ích của nhân dân về đời sống, sức khoẻ, giáo dục, văn hoá, kinh tế.

Để thực hiện được những chính sách đó không thể thiếu kinh phí, mà kinh phí chính là nguồn thuế từ nhân dân.

  2023 Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân
Vì sao nhà nước phải thu Thuế?
Vì sao nhà nước phải thu Thuế?

3. Tại sao thuế mang tính bắt buộc?

Thuế mang tính bắt buộc vì:

– Nhà nước được xây dựng vì toàn dân, mọi chính sách đều được lập ra để xây dựng và bảo vệ lợi ích cho toàn dân không ngoại trừ một ai. Vì thế toàn dân đều phải đóng thuế.

– Các khoản thuế được thu đều phục vụ lợi ích của toàn dân về vấn đề quốc phòng, an ninh, y tế, môi trường, an sinh,…

– Hơn nữa là công dân Việt Nam cần phải tuân theo những quy định mà pháp luật đặt ra, không được phép trái lại pháp luật. Nộp thuế là nghĩa vụ của người dân.

4. Vì sao phải đóng thuế?

Công dân phải đóng thuế vì:

  • Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng mọi tổ chức trong xã hội đều phải có nguồn kinh phí để hoạt động, trong khi đó nhà nước là một tổ chức xã hội đặc biệt được xây dựng vì nhân dân, vì những lợi ích và bảo vệ người dân nên cũng cần nguồn kinh phí để hoạt động.
  • Thứ hai, công dân là những người được nhà nước phục vụ và bảo vệ nên công dân có nghĩa vụ phải đóng thuế cho nhà nước.
  • Thứ ba, mọi chính sách của nhà nước đều xây dựng dành cho toàn dân, nên công dân khi đóng thuế sẽ được hưởng những quyền lợi từ ngân sách nhà nước.
  • Thứ tư, Nhà nước dùng thuế là một công cụ để điều tiết thị trường, hướng dẫn tiêu dùng, đảm bảo cho sự công bằng giữa các nhóm lợi ích xã hội vì lợi ích của công dân.
  Tải Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh

Như vậy trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Vì sao nhà nước phải thu Thuế? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *